Opvoederscoaching

"Achter elk kind dat in zichzelf gelooft, staat een volwassene die eerste geloofde"

Oudercoaching

De dag dat je een ouder wordt is voor vele een van de mooiste dagen van hun leven. Het is een mooie en waardevolle taak. Het kan je een gevoel van geluk geven, maar het kan bij tijden ook zwaar en lastig zijn.  
Als ouder kun je in alle leeftijdscategorieën verschillende obstakels tegenkomen. Het is niet altijd even duidelijk waar je kind mee zit of wat hij of zij je wil vertellen. Op dat soort momenten kan het fijn zijn om iemand te hebben die met je meedenkt en handvatten biedt. Oudercoaching kan al met enkele sessies en/of observaties van meerwaarde zijn.
 
Ook zijn onze kinderen prachtige spiegels voor wat er in onszelf speelt. Een kindercoach is er ook voor het “kind-deel” in de ouder. Bewust of onbewust kunnen er thema’s van onze eigen jeugd meespelen in de opvoeding van onze kinderen.
De uitspraken “Het is alsof ik mijn moeder hoor praten” of “Nu doe ik precies hetzelfde bij mijn kinderen, als wat mijn vader deed”, zijn in grote lijnen vast wel herkenbaar voor velen van ons. Worstel je met jezelf, dan zal jouw kind dit feilloos oppakken en spiegelen aan je. Naar jezelf kijken en je eigen thema’s die spelen vraagt moed en veel zelfkennis. Een kindercoach kan jou als ouder hier ook in bijstaan. Samen zo’n traject aangaan, geeft een mooie kans tot verbinding tussen ouder en kind.
 
Neem gerust vrijblijvend contact met mij op, om de opties te bespreken.