Kindercoaching

"We worry about what a child will become tomorrow. Yet we forget that he is someone today"

Kindercoaching

Kindercoaching is een kortdurende, resultaatgerichte en praktische begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders. Het is een ondersteuning bij de ‘normale’ ontwikkeling; ik stel geen diagnoses en werk niet volgens een behandelprotocol.
Ik sluit aan bij de hulpvraag van jouw kind en die van jou als ouder zijnde. Mijn focus ligt vooral op het vinden van een oplossing, dan naar het zoeken van de oorzaak van het probleem.

Mijn doel

Ik help kinderen en jongeren om meer zicht te krijgen op hun eigen gedachten, gevoel en talenten, waardoor ze weer lekker in hun vel komen te zitten. Als coach heb ik een begeleidende rol tijdens de sessie. De wens, doelstelling en belevingswereld van jou en jouw kind staan centraal.

Het is mijn doel om kinderen en jongeren te helpen bewust te worden van hun kwaliteiten, deze te ontdekken. En hen te leren hoe zij deze sterke kanten in kunnen zetten tijdens uitdagingen die op hun pad komen. Door kinderen hierin verantwoordelijkheid te laten ervaren, wordt de zelfstandigheid en het eigen oplossend vermogen vergroot waardoor hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn groeit.
 

Patronen doorbreken

Door meer inzicht te krijgen in wie je bent,wat je al kan en wat je wil bereiken, worden patronen doorbroken. Hierdoor wordt het steeds duidelijker welke stappen nodig zijn om tot een oplossing van ‘het probleem’ te komen, of hier zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan.
 
Hierbij geloof ik in de eigen wijsheid van een kind. Dit betekent voor mij dat het antwoord of de oplossing aanwezig is in ieder kind zelf. Soms is er alleen wat hulp nodig om dit helder te krijgen.
 
Door goed te luisteren, ruimte te geven, de juiste vragen te stellen en kinderen en ouders te laten meedenken over oplossingen, komen de antwoorden van binnenuit waardoor ze het beste bij de persoon passen en daarmee voor de grootste verandering kunnen zorgen.
 
Als coach is het mijn uitdaging om hier samen met jullie naar op zoek te gaan en de ander hier bewust van te maken.
Door naar binnen te (leren) kijken en te voelen waar je kracht zit, kun je vol vertrouwen jezelf zijn en je als persoon verder ontwikkelen!